Competentie-management

Een solide fundament voor assessment en ontwikkeling.

Welke competenties zijn nodig om een organisatie uit te bouwen? Als je het antwoord op deze vraag schuldig blijft, zou het goed zijn om na te denken hoe geschikte kandidaten te selecteren zijn, hoe potentieel te identificeren is of hoe medewerkers te ontwikkelen zijn. Om de voor succes benodigde gedragingen en werkpraktijken te bepalen, helpt een organisatiebreed competentieraamwerk. Het vormt daarnaast de basis voor werving- en selectieprocedures. Bovendien is het toepasbaar voor (loopbaan) ontwikkelingsprocessen.

Met Cubiks' Competentiemanagement:

Verzeker de transparantie en kwaliteit van selectie- en ontwikkelingsprocessen.

Integreer kerncompetenties in tools en services met het oog op consistente prestatiebeoordeling.

Werf, identificeer, ontwikkel en promoveer mensen op een efficiënte wijze.

 

Drie competentieonderdelen:

Het Cubiks Competentie Raamwerk bevat 53 competenties onderverdeeld in vijf kernclusters: Denken, Interactie, Leiderschap, Persoonlijke effectiviteit, Presteren. Ons Compententie Raamwerk wordt wereldwijd toegepast door vele HR-professionals en is gebaseerd op diepgaand onderzoek.

Het Leiderschapsmodel van Cubiks stelt werkgevers in staat om leiderschapscompetenties op een consistente manier te beoordelen en te ontwikkelen. Het Leiderschapsmodel bevat een duidelijke beschrijving van de essentiële competenties van leiders op vier verschillende organisatieniveaus. 

De Cubiks Competentie Profiler, onze online vragenlijst voor competentieprofilering, maakt inzichtelijk welke competenties nodig zijn om succesvol te zijn in een specifieke functie. Bij assessments is het bepalen van de juiste competenties van groot belang. Weloverwogen gekozen competenties helpen om resultaten te vergelijken en inzichtelijk te maken waar consensus of discrepantie is. Onze deskundigen helpen je graag bij deze keuze.  

In het kort:

Ontwerp en selecteer naar eigen inzicht een lijst met tools en services ter ondersteuning van competentiemanagement.

Wetenschappelijk gefundeerde instrumenten, ontworpen door HR professionals.

Haal het meest uit HR activiteiten door een eigen competentieraamwerk organisatiebreed toe te passen.

Compleet competentieraamwerk, ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek.

Lokale kennis en cultuurgevoelige ondersteuning.